“HOOGBEGAAFDHEID IS WIE JE BENT”

iQBegrijp laat het hoogbegaafde kind begrijpen hoe hij/zij in elkaar zit.

“HOOGBEGAAFDHEID IS WIE JE BENT”

iQBegrijp laat het hoogbegaafde kind begrijpen hoe hij/zij in elkaar zit.

Advies, begeleiding en coaching

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich vaak a-synchroon. Voor het kind, ouders en leerkrachten kan dit zorgen, onbegrip en (levens)vragen opleveren. Bij mij, Sjoerd Dirk, staat daarom het kind centraal en wordt de begeleiding afgestemd op de behoeften van het kind.

Uitdagende activiteiten

Contact met gelijkgestemden (peer-contact) is voor veel HB-kinderen erg fijn en belangrijk. iQBegrijp organiseert daarom uitdagende activiteiten, zoals speelmiddagen, experimenteer- en ontdekactiviteiten, programmeercursussen en programmeerkampen.

Bij iQBegrijp kun je terecht voor

Jeugdhulp

voor (vermoedelijk) hoogbegaafde jeugdigen

HB-begeleiding en -coaching

laat (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen zichzelf begrijpen.

Begeleiding

voor kinderen, ouders en omgeving o.h.g.v. hoogbegaafdheid.

Ouderbegeleiding

geeft inzicht in je kind.

Kampen en vakantieactiviteiten

bieden gezelligheid, uitdagende activiteiten en contact met peers (gelijkgestemden).

Speelmiddagen

brengen gezinnen met (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen met elkaar in contact tijdens het spelen.

Jongens in Evenwicht

versterkt het lichaamsbewustzijn.

Programmeren

is leuk en leert je doorzetten, probleemoplossen, samenwerken en fouten maken.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Missie en visie

Missie

  • De (vermoedelijk) hoogbegaafde jeugdige begrijpt zichzelf en is daardoor in staat ook de rest van de maatschappij te (leren) begrijpen; hierdoor groeit de hoogbegaafde jeugdige – op zijn eigen wijze en tempo – op een (psychisch) gezonde manier op.
  • De ouders begrijpen hun hoogbegaafde jeugdige (beter); hierdoor zijn zij in staat hun hoogbegaafde jeugdigen zo te laten opgroeien, zodat ze – op een (psychisch) gezonde manier – zich kunnen ontwikkelen op hun eigen wijze en tempo met passende ondersteuning van hun omgeving.

De hoogbegaafde jeugdige staat hierin centraal; welke begeleiding heeft hij op dit moment in zijn leven nodig – in relatie tot zijn hoogbegaafdheid – om (weer) gezond op te groeien?

Visie

Opgroeien is een proces van vallen en opstaan, waarin je jezelf en je omgeving steeds beter leert begrijpen. Hoogbegaafde jeugdigen ontwikkelen zich in de meeste gevallen asynchroon. Voor elke hoogbegaafd jeugdige verloopt dit proces anders en dit roept vaak zorgen, onbegrip en (levens)vragen op bij de jeugdige en ouders.

Een (vermoedelijk) hoogbegaafde jeugdige zit ook vaak ‘in zijn hoofd’. De verbinding met zijn lichaam is vooral van praktische aard. Op emotioneel gebied lost hij veel op door te denken en niet door te voelen. Door zijn hele lijf (weer) te (gaan) ervaren en daarmee ook zijn emoties, kan hij zich beter ontspannen, bouwt spanning zich minder snel op en groeit zijn (zelf)vertrouwen.

 

Door jezelf te leren begrijpen en (weer) in verbinding met jezelf te komen, is een hoogbegaafde jeugdige beter in staat om zijn omgeving te (leren) begrijpen en, op zijn eigen manier, (weer) in verbinding te komen met de maatschappij.

Veel ouders van hoogbegaafde jeugdigen blijken ook hoogbegaafd te zijn. In veel gevallen weten zij dit niet van zichzelf. De signalering van de hoogbegaafdheid bij hun jeugdige betekent voor veel ouders ook de signalering van hun eigen hoogbegaafdheid. Daarnaast ervaren veel ouders onbegrip vanuit hun omgeving (familie, vrienden, kinderdagverblijf, school, gezondheidszorg).

De hoogbegaafde jeugdige kan zichzelf pas goed leren begrijpen, als zijn directe omgeving hem ook begrijpt. Door ouders hun jeugdige te leren begrijpen, kunnen zij hun jeugdige helpen in zijn opgroeiproces en hem beter ondersteunen op school en zijn directe omgeving.

Door de hoogbegaafde jeugdige en zijn ouders te ondersteunen bij het zichzelf en elkaar te begrijpen, ontstaat er (weer) een basis waarin de hoogbegaafde jeugdige zichzelf kan en mag zijn en waardoor hij fijn kan (leren) functioneren in de maatschappij.

iQBegrijp neemt de hoogbegaafde jeugdige serieus als mens en zorgt sámen met de jeugdige en zijn ouders voor de begeleiding die bij hen beide past.

De keuze voor puzzelstukjes

Naast hoogbegaafde jeugdigen heb ik ook regelmatig te maken met jongeren die naast hoogbegaafd ook autistisch zijn of autisme hebben. Onlangs ben ik erop gewezen dat het puzzelstukje als symbool een negatieve lading kan hebben voor autisten/mensen met autisme. Zie dit onderzoek of lees deze blog voor achtergrondinformatie hierover.

De keuze voor puzzelstukjes op de website heeft niets te maken gehad met autisme. Toen ik ontdekte dat ik hoogbegaafd was, vielen voor mij alle puzzelstukjes op z’n plek. Veel gebeurtenissen uit mijn leven kon ik opeens beter begrijpen. En bij de start van iQBegrijp in 2017 heb ik daarom het puzzelstukje als symbool gekozen, omdat dat voor mij een persoonlijke betekenis heeft.

Sjoerd Dirk Meijer

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich vaak a-synchroon; het komt regelmatig voor dat een 7-jarig hoogbegaafd kind leest op groep 8-niveau, rekent op groep 6-niveau en motorische vaardigheden heeft op groep 4-niveau. Soms komt het ook voor dat het kind sociaal gezien op een niveau ver onder zijn leeftijdsgenoten functioneert. Voor elk hoogbegaafd kind is dit anders. Het kan ook zijn dat een kind heel sterk is in rekenen, maar achterloopt met lezen (en omgekeerd). Daarnaast is bijna elke hoogbegaafde hoogsensitief op één of meerdere gebieden.

Voor het kind, ouders en leerkrachten kan dit zorgen, onbegrip en (levens)vragen opleveren. De unieke eigenschappen van een HB-kind vragen om een aanpak die past bij dát kind. Bij mij, Sjoerd Dirk, staat daarom het kind centraal en wordt de begeleiding afgestemd op de behoeften van het kind. Door middel van (uitdagend) spel, theorie, beweging en rust leert je kind te begrijpen hoe hij/zij in elkaar zit.

“Hoogbegaafdheid is niet wat je doet of hoe hard je werkt. Het is wie je bent.”

Linda Silverman

Dr. Linda Kreger Silverman, psycholoog

iQBegrijp is een handelsnaam van iQMaak | KvK 60717998