Een cliënt/patiënt verwijzen naar iQBegrijp

Hoogbegaafde kinderen en jongeren ontwikkelen zich vaak a-synchroon; het komt regelmatig voor dat een 7-jarig hoogbegaafd kind leest op groep 8-niveau, rekent op groep 6-niveau en motorische vaardigheden heeft op groep 4-niveau. Soms komt het ook voor dat de jeugdige sociaal gezien op een niveau ver onder zijn leeftijdsgenoten functioneert. Voor elk hoogbegaafd kind is dit anders. Het kan ook zijn dat een kind/jongere heel sterk is één bepaald gebied, maar achterloopt op andere gebieden. Daarnaast is bijna elke hoogbegaafde hoogsensitief op één of meerdere gebieden. Voor het kind kan dit leiden tot problemen op o.a. emotioneel, psychisch en sociaal gebied.

Voor ouders kan dit ook zorgen, onbegrip en vragen opleveren. Door mijn opleiding tot ECHA-Specialist Hoogbegaafdheid (Radboud Universiteit) en mijn eigen ervaring als hoogbegaafde en als vader van twee HB-kinderen, kan ik hierbij ondersteunen.

Als ik zelf de kennis niet in huis heb, dan maak ik gebruik van mijn uitgebreide (inter)nationale netwerk om ouders van het juiste advies te kunnen voorzien of om ze door te verwijzen naar een specialist op dat gebied.

Sjoerd Dirk Meijer is SKJ-geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional en iQBegrijp is gecontracteerd voor de Jeugdhulp in Zuid-Drenthe (Jeugdhulp Zuid-Drenthe), Noord- en Midden-Drenthe (WMO-Jeugd-NMDrenthe), Fryslân (Sociaal Domein Fryslân), IJsselland (RSJ-IJsselland) en de Veluwe (MIJOV en ISNV). Zie voor het actuele overzicht de pagina Vergoedingen.

Verwijzen naar iQBegrijp kan gedaan worden door:

  • Jeugdconsulenten/CJG/wijk-/gebiedsteams
  • Huisartsen
  • Jeugdartsen

Graag verwijzen naar de gespecialiseerde jeugdhulp (en niet naar de GGZ).

Uitsluitingscriteria
Neem s.v.p. contact op voor overleg, indien er sprake is van co-morbiditeit en/of dual diagnose; in de meeste situaties zal begeleiding wel mogelijk zijn.
Indien er sprake is van ernstige hechtingsproblematiek en/of middelenverslaving dan is iQBegrijp hoogstwaarschijnlijk niet de aangewezen plek voor begeleiding.

[Binnenkort wordt deze pagina verder aangevuld. Neem in de tussentijd gerust telefonisch contact op via 06-42151759 voor vragen over verwijzingen naar iQBegrijp (of vul het contactformulier in).]

Wachttijd / wachtlijst

Op dit moment hanteert iQBegrijp een aannamestop. Zodra er weer plek is voor nieuwe cliënten, zullen we dat hier vermelden en vanaf dat moment kan er weer aangemeld worden. We hanteren in de tussentijd geen wachtlijst.

Door mijn (huidige) opleiding tot ECHA-Specialist Hoogbegaafdheid en mijn eigen ervaring als hoogbegaafde en als vader van twee HB-kinderen, kan ik je voorzien van passend advies.

Onze aanpak is passend voor jeugdigen waarbij (een vermoeden van) begaafdheid of hoogbegaafdheid is. Onze kennis en begeleiding/coaching is hierop afgestemd en zal daarom in veel gevallen niet passend zijn voor jeugdigen waarbij er geen sprake is van (een vermoeden van) (hoog)begaafdheid.

Onze aanpak is minder tot niet geschikt bij middelenverslaving, bepaalde psychiatrische aandoeningen (zoals psychoses of bipolaire stoornissen), ernstige hechtingsproblematiek, complexe gezinsproblematiek met geweld en gezinnen/jeugdigen waarbij justitie betrokken is of sprake is van een OTS.

Twijfel je of je bij ons aan het juiste adres bent? Neem gerust contact met ons op. Samen bespreken we dan of wij (of een andere professional uit ons ruime netwerk) wat voor je kunnen betekenen.

Begeleiding

HB-Kindercoaching

Coaching

Jongens in hun Kracht-training

Jongens in Evenwicht

Advies

Advies

Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

iQBegrijp is een handelsnaam van iQMaak | KvK 60717998