Advies over hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen en jongeren ontwikkelen zich vaak a-synchroon; het komt regelmatig voor dat een 7-jarig hoogbegaafd kind leest op groep 8-niveau, rekent op groep 6-niveau en motorische vaardigheden heeft op groep 4-niveau. Soms komt het ook voor dat de jeugdige sociaal gezien op een niveau ver onder zijn leeftijdsgenoten functioneert. Voor elk hoogbegaafd kind is dit anders. Het kan ook zijn dat een kind/jongere heel sterk is in rekenen, maar achterloopt met lezen (en omgekeerd). Daarnaast is bijna elke hoogbegaafde hoogsensitief op één of meerdere gebieden.

Voor ouders en leerkrachten kan dit ook zorgen, onbegrip en vragen opleveren. Door mijn (huidige) opleiding tot ECHA-Specialist Hoogbegaafdheid en mijn eigen ervaring als hoogbegaafde en als vader van twee HB-kinderen, kan ik je hierbij ondersteunen.

Advies voor ouders op o.a. de volgende gebieden:

 • opvoeding
 • schoolkeuze
 • (dreigend) thuiszitten
 • HB en autisme
 • HB en AD(H)D
 • misdiagnoses

Als ik zelf de kennis niet in huis heb, dan maak ik gebruik van mijn uitgebreide internationale netwerk om je van het juiste advies te kunnen voorzien of om je door te verwijzen naar een specialist op dat gebied.

Advies voor scholen/leerkrachten op o.a. de volgende gebieden:

 • compacten
 • verrijken
 • gedrag
 • mindset
 • opzetten plusklas
 • individuele begeleiding van HB-leerling(en)

Door mijn (huidige) opleiding tot ECHA-Specialist Hoogbegaafdheid en mijn eigen ervaring als hoogbegaafde en als vader van twee HB-kinderen, kan ik je voorzien van passend advies.

Begeleiding

HB-Kindercoaching

Coaching

Jongens in hun Kracht-training

Jongens in Evenwicht

Advies

Advies

Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

iQBegrijp is een handelsnaam van iQMaak | KvK 60717998