Inzicht in leerniveau en leerstrategieën

Wat is een didactisch onderzoek?

Tijdens een didactisch onderzoek vergelijk ik het beheersingsniveau op de verschillende leergebieden van je kind met die van leeftijdsgenoten. Ook kijk ik naar de werkaanpak en leerstrategieën tijdens het lezen, spellen en/of rekenen.

  • Gebruikt je zoon of dochter strategieën en zo ja, welke?
  • Hoe gebruikt je kind deze strategieën en worden ze efficiënt ingezet?
  • Toont je kind zelfvertrouwen tijdens het onderzoek?
  • Controleert je kind zijn/haar eigen werk?
  • Past de manier van leren van je kind bij de manier van toetsen op school?

Dit levert een compleet beeld op over de manier van leren en over het beheersingsniveau. Op basis hiervan voorzie ik je van een verslag waarin ik je voorzie van adviezen m.b.t. de leersituatie van je kind en hoe deze aangepast kan worden.

Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat een didactisch onderzoek door de school van je kind uitgevoerd wordt. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet kunnen of gewenst zijn, dan kun je bij mij terecht.

Voor een begaafdheids-/intelligentieonderzoek kan ik je adviseren en doorverwijzen naar een orthopedagoog of psycholoog gespecialiseerd in (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

Tijdens een didactisch onderzoek vergelijk ik het beheersingsniveau op de verschillende leergebieden van je kind met die van leeftijdsgenoten.

Begeleiding

HB-Kindercoaching

Coaching

Jongens in hun Kracht-training

Jongens in Evenwicht

Advies

Advies

Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

iQBegrijp is een handelsnaam van iQMaak | KvK 60717998